Johan Nieuhofs Gedenkweerdige Brasiliaense Zee- en Lant-reize : Behelzende al het geen dezelve is voorgevallen. Beneffens een bondige beschrijving van gantsch Neerlants Brasil

Capa:Johan Nieuhofs Gedenkweerdige Brasiliaense Zee- en Lant-reize  : Behelzende al het geen dezelve is voorgevallen. Beneffens een bondige beschrijving van gantsch Neerlants Brasil

Autor(es): Johannes Nieuhof


Palavras-Chave: Brasil - Descrições e viagens Indonesia - Descrições e viagens Brasil - História